Kontaktpersonmøde

Kontaktpersoner, er de brugere af huset, der som frivillige har påtaget sig at være leder af et aktivitetshold. Man møder op hver gang, lukker op for lokalet eller det materiel der bruges på den pågældende aktivitet, sørger for at alle lægger brugt materiel på plads efter brug og at alle gør rent efter sig, så andre efterfølgende overtager alt i pæn orden.


Der er ikke nogen egentlig undervisning, men man hjælper og inspirerer hinanden på holdene.


Alle kontaktpersoner deltager i to årlige møder, hvor centerleder og centerrådsformand orienterer om, hvordan det er gået siden sidst og om, hvad der forventes at ske i kommende periode.


Hertil får man en kop kaffe eller the og en skive franskbrød med ost.