Datastuen

Det er besluttet at datastuen afvikles. Der har desværre ikke været tilstrækkelig tilslutning til diverse kurser.


Dog er der en del tilmeldinger på Ipadkurset, som vi vil afholde, men på en anden måde end tidligere.


Tilmeldte får direkte besked herom.


Den åbne IT vejledning, som anført på nedenstående, vil blive gennemført som planlagt indtil jul. Herefter tages der stilling til det videre forløb.

Vejledningen vil være i lokalet N 1.