CENTERRÅDET


Det frivillige arbejde på Rosengårdcentret i Silkeborg ledes af Centerrådet i samarbejde med husets centerleder, der er ansat af Silkeborg Kommune.


Centerrådet mødes en formiddag en gang om måneden og der sidder et Centerrådsmedlemmer i alle de forskellige udvalg vi har i huset. Du kan læse om alle udvalgene i HER I VORES HUS.


Centerrådet vælges på den årlige generalforsamling, der finder sted i januar måned, hvor husets brugere kan deltage og har stemmeret.


Centerrådet består af ni medlemmer og to suppleanter. Valg af medlemmer sker ved skriftlig afstemning. Medlemmer vælges for to år og suppleanter for et år. På ulige år vælges fem rådsmedlemmer og to suppleanter, på lige år vælges fire rådsmedlemmer og to suppleanter.


Det valgte Centerråd konstituerer sig straks efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær, ligesom alle udvalgsposter fordeles. Hvis et medlem forlader centerrådet, rykker en suppleant automatisk op. Valg af ny suppleant sker ved næste generalforsamling.


Du kan skrive til  Centerrådet på post@rcsilkeborg.dk


Forrest fra venstre: Hanne Walter, Lise Tulinius, Kirsten Winther og Aase Krag-Petersen (næstformand)

Bagerst fra venstre: Karl Nielsen, Mogens Nielsen (kasserer), Ulla Knudsen, Inger Stokvad Jensen (formand), Frithiof Quistgaard (sekretær) og Anna-Louise Sollan Sørensen (Centerleder).