Aflysninger

Rosengårdcentret har i de forløbne år været stærkt begrænset i sine aktiviteter på grund af aflysninger. 


Det er vi forhåbentlig ved at være ovre, men hvis der kommer nye begrænsninger, vil de blive anført herunder.